Boeddha; zijn levensverhaal

Boeddha

Het levensverhaal van de Boeddha is in het boeddhisme een toonbeeld en inspiratiebron voor het bereiken van verlichting. Siddharta Gautama werd geboren te Lumbini in het zuiden van Nepal. Zijn moeder zou Māyādevī hebben geheten, wat in het Sanskriet ‘verlichting’ betekent. Boeddha kwam in een tuin in Lumbini ter wereld, na tien maanden in de buik van zijn moeder te hebben gezeten. Hij wees met de wijsvinger van zijn ene hand naar de hemel en met de wijsvinger van zijn andere hand naar de aardbodem. Boeddha’s geboorteland was het land van de Sakya’s. Zijn vader, Śuddhodana, was de vorst van dat land. De naam Sakyamuni is een verwijzing naar de Sakya’s: letterlijk betekent het de wijze van de Sakya’s.

Boeddha de prins

Volgens de gewoonte was Siddhartha Gautama een prins, wiens ouders van diverse wijzen te horen hadden gekregen dat hun kind óf een onovertrefbaar groot vorst zou worden óf alle aardse bezittingen zou afwijzen en de verlichting zou bereiken. Omdat zijn vader de eerste voorspelling prefereerde werd hij omringd met de beste aardse eigendom, zodat hij in zijn leven geen ontevredenheid of nare dingen zou ondervinden. Hij zou dan geen afstand hoeven te doen van zijn bezittingen. Zijn vader bouwde drie paleizen en Siddhartha Gautama bracht al zijn tijd door binnen de hoge wanden van het paleis. Zo gingen de eerste 29 jaar van zijn leven voorbij. Toen Boeddha zeven dagen oud was, overleed zijn moeder. Zijn tante, de zus van zijn moeder, ontfermde zich over haar neefje. In de leeftijd van zestien jaar trouwde Boeddha met de eveneens zestienjarige Yaśodharā. Samen kregen ze een zoon die de naam ‘Rahula’ kreeg.

Boeddha de monnik

Na 29 jaar ging hij echter diep nadenken over het leven en wilde zien hoe het ‘echte’ leven buiten het paleis was. Heimelijk ging hij ‘s nachts de stad in, samen met zijn dienaar. Tot zijn grote ontsteltenis zag hij een oude man, een zieke man en een dode man. Omdat hij door zijn beschermde opvoeding nog nooit een oude, zieke of dode man had gezien, vroeg hij zijn knecht om uitleg. Hij kreeg te horen dat alle mensen oud worden, ziekten krijgen en overlijden. Dat dit een gangbaar iets is. Ook zag Siddhartha Gautama een kalme en beheerste monnik voorbijlopen. Hij vroeg zijn knecht wat dit voor man was, en kreeg te horen dat het een monnik was die vrijwillig zijn bezittingen had opgegeven en een leven van eenvoudigheid leidde, gericht op spirituele ontwikkeling. Kort daarna verliet Siddhartha het paleis en zijn familie (waaronder zijn jonge vrouw en kind) en ging hij leven als een monnik in de bossen van India.

Boeddha de leerling

In Benarès studeerde hij met twee zeer bekende en gerespecteerde meesters en bekwaamde zich snel in hun leer. Hij vond echter dat deze geen antwoord bood voor het lijden dat hij nog immer ervoer. Daarom ging hij zijn eigen weg en begon een 6 jaar lange termijn van zelfkastijding en zelf pijniging. Hij leefde ver van de samenleving, alleen in de bossen, at zeer weinig en werd zo mager dat hij bijna overleed.

Boeddha de ‘Boeddha’

Na zes jaar kwam hij tot het inzicht dat zelf pijniging niet leidt tot verlichting en het einde van het lijden. Hij vond een compromis tussen het bereiken van sensueel plezier en de zelfkastijding, en besloot te gaan mediteren onder een Bodhiboom in Bodhgaya totdat hij complete verlichting zou bereiken óf zou sterven. De volgende ochtend rond zonsopgang bereikte hij de verlichting. Vanaf toen was hij Siddhartha Gautama, de Boeddha. Hij was toen 35 jaar.

Boeddha de leermeester

Hij begon zijn nieuw gevonden inzicht (de Dhamma) aan anderen te onderwijzen. Het onderwijs dat hij gaf bevatte onder meer Vipassana wat betekent: inzicht, de dingen zien zoals ze echt zijn. Vipassana is een proces van zelfobservatie met als einddoel de geest tot in de diepste lagen te zuiveren van negativiteit en onzuiverheden als woede, haat, hebberigheid en angst. Naarmate de invloed hiervan zwakker wordt, komen positieve eigenschappen zoals liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid vanzelf tot ontwikkeling. Tegenwoordig kan deze meditatietechniek worden geleerd in een tiendaagse cursus. Zo’n studie vormt een mentale oefening met een diepgaande waarde voor het dagelijks leven.

Boeddha de spirituele leider

Zijn eerste toespraak hield hij in Sarnath. Tijdens de 45 volgende jaren reisde hij door de toenmalige staten van Noord-India. Hij werd een zeer gerespecteerde spirituele leider. De koningen van de twee grootste staten (Kosala en Magadha) werden zijn discipelen, net als vele anderen uit alle lagen van de bevolking. Veel mensen besloten monnik (bhikkhu) of non (bhikkhuni) te
worden in de monastieke orde (de Sangha) van de Boeddha. Op 80-jarige leeftijd overleed hij te Kushinagar. Zijn toespraken en leringen werden gereciteerd en onthouden door zijn volgelingen en na zijn dood in twee congressen die door zijn volgelingen voor dit doel werden georganiseerd opgeschreven in de Pali-canon, de in de spraak Pali gestelde aanvankelijk mondeling overgeleverde woorden van de Boeddha. De oudste bekende nog bestaande exemplaren van deze teksten kunnen aan
de Boeddha toegeschreven worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © 2015 Spirituelebehandeling.nl - Alle rechten voorbehouden.